Tarifrunde

Unglaublich …, diese Arbeitgeber!

Am 31.12.2017 endet die Allgemeinverbindlichkeit der Mindestlohntarifverträge für das Baugewerbe!

Anstatt 11,30 € LG I oder 14,70 € LG II kann der Arbeitgeber dann den gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 € pro Stunde oder 1.013,78 € weniger im Monat an seine Arbeiter zahlen.

Davon betroffen sind vor allem Arbeiter aus dem Ausland, die auf deutschen Baustellen arbeiten, aber auch Azubis die nach Beendigung ihrer Lehre in den Betrieben eingestellt werden. Auch bei einem Wechsel des Arbeitgebers kann der niedrigere Mindestlohn von 8,84 € eingesetzt werden.

Trotz Bauboom und Fachkräftemangel scheinen die Arbeitgeber nicht mehr an fairen Löhnen am Bau interessiert zu sein.

Auch in der zweiten Verhandlung waren die Arbeitgeber nicht bereit den Mindestlohn 2 in Ostdeutschland einzuführen und den ML 2 im Westen dauerhaft zu garantieren. Sie haben auch keine spürbaren Erhöhungen der Mindestlöhne angeboten. Sie behaupten, dass die ausländischen Arbeiter nicht an einer Lohnerhöhung interessiert seien!

Durch ihre Hinhaltetaktik seit Februar und dem mangelnden Interesse an einen tragbaren Tarifvertrag, haben es die Arbeitgeber geschafft, das zum Anfang des Jahres 2018 die Löhne am Bau fallen werden.

Kannst Du mit über 1.000,- € weniger Lohn leben?

Wenn Nicht:

„Tarif gibt’s nur Aktiv“

Einen Rechtsanspruch auf die Nachwirkung der jetzt noch bestehenden Tarifverträge haben nur Mitglieder der IG BAU!

Gemeinsam für faire Löhne am Bau.

Entscheide Dich, aber jammere nachher nicht rum!

Noch Fragen, dann Melde Dich im IG BAU Bezirksverband:

 • Bremen 0421/335230
 • Oldenburg 0441/25187
 • Osnabrück 0541/335010

Incredibil…, acesti Angajatori!

Pe 31.12.2017 inceteaza valabilitatea generala a Contractului Tarifar pe Tara in domeniul Constructiei!

In loc de 11,30€ Grupa I sau 14,70 € Grupa II, Angajatorul poate a plateasca doar salariul minim pe economie de 8,84 € pe ora sau cu 1.013,78 € mai putin pe luna catre angajatul sau.

Cel mai afectati de aceasta sunt Lucratorii din strainatate, care lucreaza pe santierele germane, dar si practicanti care, dupa terminarea studiilor, se angajeaza in intreprinderi. Chiar si in cazul schimbarii angajatorului poate fi aplicat cel mai mic tarif de 8,84 € pe ora.

In ciuda Boomu-lui in contructii si personalului insufficient angajatorii nu mai par interesati de plata salariilor corecte.

Chiar si la negocierile sustinute angajatorii nu s-au declarat pregatiti sa aplice tariful de grupa 2 in Germania de Est si sa garanteze pentru un termen indelungat acelasi tarif in Germania de Vest. Acestia nu indica nici macar intentia de a creste salariul. Potrivit afirmatiilor lor, lucratorii din strainatate, care lucreaza in Germania nu ar fi interesati de o crestere de salar.

Prin strategiile lor de tegiversare, inca incepand cu Februarie si prin dezinteresul pentru un Contract tarifar aplicabil, angajatorii au reusit sa atraga pentru inceputul lui 2018 caderea salariilor in domeniul constructiilor.

Ai putea sa traiesti cu 1.000 € mai putin la salariu?

Daca Nu:

„Tariful poate fi obtinut numai activ“

Dreptul de a beneficia de efectele actualelor aranjamente tarifare il au numai membrii de sindicat al IGBAU Impreuna pentru Salarii corecte in Constructii

Hotareste-te si nu regreta dupa!

Daca ai intrebari poti contacta IG BAU biroul regional

 • Bremen 0421/335230
 • Oldenburg 0441/25187
 • Osnabrück 0541/335010

Без думи…, тези работодатели!

На 31-ви декември 2017 изтича срока на задължителната част при минималната заплата в строителството!

Вместо 11,30 € при тип 1 или 14,70 € при тип 2 работодателят може да плаща само законовата минимална заплата в размер на 8,84 € на час, което означава 1.013,78 € по-малко на месец.
От тази ситуация предимно са засегнати работници от чужбина, които работят на германски строежи, но също така и учащи, които след завършване на своето образование биват назначени в предприятията. При смяна на работодателя също може да се прилага законовата минимална заплата от 8,84 € на час.

Въпреки бумът в строителството и липсата ка квалифицирана работна ръка явно работодателите не са заинтересовани от справедливо заплащане в строителството.

И по време на вторите преговори работодателите не са съгласни да въведат минимална заплата тип 2 в Източна Германия и същевременно да гарантират трайно минималната заплата тип 2 в Западна Германия. Не предложиха и осезаемо увеличение на минималните заплати. Но твърдят, че чуждестранните работници не са заинтересовани от увеличение на заплатите!

Работодателите постигнаха чрез тяхната тактика на забавяне от февруари насам и липсващия интерес към приемлив тарифен договор да паднат заплатите от началото на 2018 г.

Искаш ли да живееш с 1000 € по-малко на месец?

Ако ли не:

„Тарифно заплащане има само ако си активен“

Законово право на въздействие на действащите тарифни договори имат само членовете на IG BAU!

Заедно за справедливи заплати в строителството.

Реши се, но без да мрънкаш после!
Въпроси? Тогава се обади на:

 • Bremen 0421/335230
 • Oldenburg 0441/25187
 • Osnabrück 0541/335010

Nie do wiary…, ach, Ci Pracodawcy!

31.12.2017 kończy się ogólny obowiązek wypłacania minimalnej płacy według układu zbiorowego dla branży budowlanej.

Zamiast 11,30 € LG I czy 14,70 € LG II może pracodawca płacic ustawową stawkę minimalną w wysokości 8,84 €/ za roboczogodzinnę lub 1.013,78 € mniej w miesiącu.

Szczególnie dotknięci mogą być wszyscy pracownicy z zagranicy pracujący na budowach w Niemczech, ale także pracownicy, którzy w tym czasie ukończyli wykształcenie zawodowe i będą po raz pierwszy zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych. Także przy zmianie pracodawcy może być wypłacana mniejsza minimalna stawka ustawowa w wys. 8,84€/h.

Pomimo boomu budowlanego i ciągłego braku pracowników wykwalifikowanych, pracodawcy nie są zainteresowani uczciwym wynagrodzeniem za waszą pracę na budowie.

Także w drugiej rundzie negocjacyjnej pracodawcy nie byli gotowi wprowdzić stawkę minimalną 2 (14,70€) w Niemczech Wschodnich oraz zagwarantować nienaruszalność tej stawki w Niemczech Zachodnich. Pracodawcy nie zaoferowali takze żadnej znaczącej podwyżki stawki minimalnej 2. Oni twierdzą, że pracownicy z zagranicy nie interesują sie podwyżkami płac!
Poprzez taktykę zwodzenia już od lutego tego roku oraz brakującego zainteresowania układem taryfowym udało się pracodawcom osiągnąć, prawdopodobne obniżenie płac na niemieckich budowach od początku roku 2018.

Czy możesz żyć bez ponad 1.000€ mniej w miesiącu?

Jeśli nie:

„Układ taryfowy tylko wtedy jak jesteś Aktywny“

Jeśli zostaniesz członkiem Przemysłowego Związku Zawodowego Budownictwo – Rolnictwo – Środowisko (IG Bauen-Agrar-Umwelt) masz prawo do dalszego otrzymywania obecnie obowiązujących stawek minimalnych w branży budowlanej.

Wspólnie dla uczciwych płac na budowach.

Zdecyduj się i nie narzekaj później!

Masz więcej pytań, zgłoś się do IG BAU

 • Bremen 0421/335230
 • Oldenburg 0441/25187
 • Osnabrück 0541/335010